Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Xác định trách nhiệm trong sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp

Cập nhật: 12/09/2018 | 10:06

Sau nhiều lần “lỗi hẹn về đích”, UBND tỉnh Đắk Nông đã đề ra mục tiêu trong năm 2018 là phải hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp theo phương án được duyệt, bảo đảm trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định để năm 2019 phục vụ kiểm toán trên phạm vi cả nước về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đến nay vẫn còn khá chậm và có nguy cơ không đạt được mục tiêu này nếu các giải pháp, cũng như việc xác định trách nhiệm không được triển khai quyết liệt và rõ ràng.

Công ty Cà phê Đức Lập (Đắk Mil) không xử lý được nợ xấu với các ngân hàng. Ảnh: Lê Phước

Theo đánh giá của UBND tỉnh tính đến hết tháng 8/2018, việc sắp xếp đổi mới các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước vẫn còn 3/6 công ty chưa trình hồ sơ về phương án sử dụng đất và chưa làm thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiều đơn vị phải xác định lại giá trị doanh nghiệp thì Công ty Cà phê Đức Lập không xử lý được nợ xấu với các ngân hàng nên không thể thực hiện cổ phần hóa; Trung tâm Đo đạc và Tư vấn tài nguyên môi trường chưa triển khai thực hiện.

Công tác thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đến nay triển khai vẫn còn rất chậm. Đối với 6 công ty hoạt động, sản xuất kinh doanh không hiệu quả phải giải thể, đến nay, 5 hội đồng giải thể vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như công nợ khó đòi; tồn đọng 150/500 hợp đồng chưa được xử lý; chưa hoàn thành việc thu hồi, bàn giao đất, tài sản trên đất.

Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng một vấn đề quan trọng là xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa rõ ràng dẫn đến việc thực hiện chậm trễ, thậm chí là thờ ơ và thiếu trách nhiệm.

Công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nâm Nung (Krông Nô) đến nay vẫn chưa hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và chưa hoàn thiện phương án sử dụng lao động. Ảnh: Lê Phước

Thực tế trong những năm qua, quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp có tình trạng một số ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện, chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, về giải pháp, việc phải "xốc" lại yếu tố kỷ luật, kỷ cương có vai trò rất quan trọng. Trong đó, những ngành, địa phương, doanh nghiệp làm chậm, trì hoãn không triển khai cần phải làm rõ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Đây là những việc cần phải thực hiện cương quyết. Nếu những vấn đề này được giải quyết, bao gồm nhận thức, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giám sát kiểm tra và nâng cao vai trò người đứng đầu thì tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp sẽ bảo đảm.

Tuy nhiên, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp phải bảo đảm yếu tố lấy thực chất làm chính, tránh chuyện dồn ép mà không đạt hiệu quả tối đa. Các đơn vị bám sát tiến độ nhưng phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch theo thị trường, gắn trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của các bên tư vấn. Có như vậy, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn mới hiệu quả, loại bỏ được tiêu cực. Trong quá trình này, địa phương nào, doanh nghiệp nào chậm thì phải chấp nhận các biện pháp xử phạt, cả về hành chính, phê bình và khiển trách bằng hình thức kỷ luật để giữ kỷ cương, chứ không thể đổ lỗi cho cơ chế, đổ lỗi cho thị trường hay vấn đề xử lý tài chính, đất đai.

Với phần thời gian còn lại năm 2018, các giải pháp đã đầy đủ, vấn đề nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Ngoài ý thức trách nhiệm của người đứng đầu thì còn phải có sự giám sát kiểm tra, công khai những việc làm được và chưa được.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại