Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hoạt động đấu thầu qua mạng chưa "động"

Cập nhật: 08/03/2017 | 10:09

Dù đã có những quy định khá chặt chẽ và hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể nhưng đến nay hoạt động đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn chưa được các chủ đầu tư thực hiện. Đây không chỉ là bước cản trong thực hiện cải cách hành chính mà còn ảnh hưởng đến công tác cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 của liên bộ là Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính thì bắt đầu từ đầu năm 2016, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải tổ chức đấu thầu qua mạng.

Việc tổ chức đấu thầu qua mạng là một bước tiến trong cải cách hành chính, sẽ góp phần giúp tiết kiệm bình quân 10% giá trị gói thầu, đồng thời làm minh bạch quá trình đấu thầu, giảm tối đa tình trạng thông thầu, tránh tình trạng “quân xanh, quân đỏ”. Hoạt động này còn giảm tối đa chi phí đi lại, in ấn.

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra của Sở Kế hoạch - Đầu tư mới đây thì hầu hết các chủ đầu tư, bên mời thầu chưa triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng.

Nguyên nhân được các chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra là do hạ tầng thông tin của tỉnh, huyện chưa đồng bộ dẫn đến việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Trong khi, việc triển khai công tác đầu thầu qua mạng còn khá mới mẻ nên các chủ đầu tư, bên mời thầu còn lúng túng. Điều này thể hiện ở chỗ giá trị pháp lý của các tài liệu điện tử, cũng như chữ ký số trong đấu thầu qua mạng chưa được công nhận đầy đủ; chưa được quy định cụ thể ở các văn bản pháp quy, nhất là quy định về sự phối hợp của các bên liên quan trong thanh toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát…

Một nguyên nhân khác dẫn đến hình thức đấu thầu này chưa được triển khai một cách quyết liệt, bởi chủ đầu tư và nhà thầu muốn giữ "lợi ích riêng".

Luật Đấu thầu hiện đã chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định những chế tài rõ ràng, cụ thể đối với các gói thầu quy định đấu thầu qua mạng, trách nhiệm của các bên mời thầu, như việc cung cấp danh sách các nhà thầu thường tham gia đấu thầu các dự án của đơn vị đó. Luật cũng quy định sẽ không công nhận kết quả trúng thầu, nếu bên mời thầu không tuân thủ quy định đấu thầu qua mạng…

Để đẩy mạnh hoạt động này, trong năm 2017, Sở Kế hoạch - Đầu tư yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi và không hạn chế. Sở cũng yêu cầu định kỳ cuối quý II, quý IV/2017, các chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo tình hình triển khai việc lựa chọn nhà thầu qua mạng thông qua Sở Kế hoạch - Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Rõ ràng, việc thực hiện đấu thầu qua mạng không chỉ là một bước tiến trong cải cách hành chính, mà còn góp phần làm minh bạch thông tin, cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư. Quy định đã rõ ràng, vấn đề hiện nay là việc thực hiện các chế tài để xử lý những đơn vị cố tình biện minh nhiều lý do để không thực hiện.  

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại