Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Cập nhật: 14/10/2020 | 08:39

Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hiện nay UBND thành phố đã triển khai đến các cơ sở sản xuất trên địa bàn để tham gia đánh giá, phân hạng các sản phẩm tiềm năng.

Thành phố phấn đấu hết năm 2020 có 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 2 sản phẩm được chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và được bình chọn tham gia OCOP cấp khu vực.

Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại