Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Xác định thế mạnh, đặc trưng để xây dựng sản phẩm OCOP

21/10/2020 | 09:22

Đắk Nông đang tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó, việc xác định đúng thế mạnh, đặc trưng được coi là “nền móng” để triển khai thành công chương trình này.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại