Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Nỗ lực thực thi vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội nhiệm kỳ 2019

Cập nhật: 30/12/2019 | 15:08

Trong năm 2019, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam luôn sát sao với sự chỉ đạo của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên lưu vực sông Mê Công; kịp thời đưa ra các quyết sách tham mưu cho các cấp có thẩm quyền giải quyết hợp lý nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi đến sông Mê Công.

Trên cơ sở Chương trình Công tác năm 2019 đã được thông qua và kết luận của Hội nghị toàn thể lần thứ nhất, Ủy ban sông Mê Công đã nỗ lực hoạt động để làm tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ và là cầu nối chia sẻ thông tin với các địa phương về tình hình lưu vực sông Mê Công, đoạn chảy qua Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban sông Mê Công đã thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các biến động trong lưu vực Mê Công như: tình hình sụt giảm dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công; thông tin các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công... Hiện đơn vị đang chuẩn bị báo cáo về diễn biến dòng chảy sông Mê Công và dự báo cho mùa khô năm 2020… Cùng với tăng cường chia sẻ thông tin trên mạng lưới, Văn phòng Thường trực  Ủy ban sông Mê Công đang chuẩn bị nâng cấp mạng chia sẻ thông tin cũng như thúc đẩy chia sẻ thông tin hai chiều. Ủy ban sông Mê Công tích cực tham gia vào các quá trình tham vấn, đóng góp ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; các quy hoạch tài nguyên nước và các dự án đầu tư lớn... Trong năm 2019, Ủy ban sông Mê Công cũng đã tham gia hoàn thành đàm phán xây dựng Hiệp định về Quy chế sử dụng nước dọc biên giới Việt Nam - Campuchia theo Biên bản của Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam- Campuchia. Việc triển khai thành lập một số nhóm chuyên gia, huy động sự tham gia sâu rộng của tất cả các bên có liên quan trong các hoạt động trong nước và quốc tế của Ủy ban sông Mê Công như: tham vấn Luông Phra-bang, quy hoạch phát triển lưu vực.... cũng được chú trọng, thực hiện. Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và tài nguyên nước trên toàn lưu vực. Đặc biệt, thời gian qua, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã đóng góp rất lớn trong việc tham mưu, hợp tác xúc tiến việc thiết lập trung tâm dữ liệu và cơ chế chia sẻ thông tin dữ liệu, xây dựng năng lực dự báo, nghiên cứu, quản lý rủi ro trên cơ sở hệ thống quan trắc lưu vực sông Mê Công. 

Tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công khiến đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nhiều thách thức. Ảnh tư liệu

Trong hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã nỗ lực thực thi vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội nhiệm kỳ 2019 nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác vùng Mê Công, đồng thời chuẩn bị nội dung để các cuộc họp liên quan.

Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam khẳng định: “Công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam luôn theo sát và kịp thời với sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao và các biến động trong lưu vực trong bối cảnh hợp tác Mê Công đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Bên cạnh đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam luôn chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động điều phối và lồng ghép kết quả của hợp tác Mê Công trong lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình. Văn phòng Thường trực đã phát huy tính chủ động và sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động và duy trì cơ chế báo cáo thường xuyên kịp thời lên lãnh đạo Uỷ ban; phối hợp chặt chẽ và thông tin kịp thời và đầy đủ tới các bộ, ngành và địa phương thành viên liên quan...”.

Về định hướng hoạt động trong năm 2020, ông Lê Đức Trung cho biết: Văn phòng sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chiến lược tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ theo sát diễn biến trong lưu vực, tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công; triển khai các hoạt động tham vấn và đánh giá tác động, kịp thời báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Đối với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cơ chế tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên thuộc Ủy hội sông Mê Công quốc tế, cơ chế chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng đang chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tham gia phiên họp Hội đồng lần thứ 27 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, dự kiến tổ chức vào tháng tháng 11/2020 tại Lào  và nhiều nội dung, đầu việc quan trong theo lộ trình cam kết. 

Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại