Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phát triển thủy điện dọc sông Sêrêpốk hài hòa với các lợi ích

Cập nhật: 24/12/2019 | 15:46

Sông Sêrêpốk là phụ lưu quan trọng của sông Mê Công. Để khai thác tiềm năng sẵn có tại đây, nhiều dự án thủy điện đã được xây dựng và đi vào vận hành, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Việc phát triển thủy điện luôn được tính toán, đánh giá tác động môi trường để bảo đảm hài hòa các lợi ích.

Bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia

Theo Sở Công thương, trên "bậc thang" sông Sêrêpốk hiện có 7 dự án thuỷ điện, với tổng công suất là 737,48 MW.

Trong đó, có 6 dự án đã vận hành với tổng công suất 729,48 MW, bao gồm: Buôn Tua Srah (86MW), Buôn Kuốp (280MW), Cụm nhà máy Đray H’linh (gồm 4 nhà máy, với tổng công suất 34,48 MW), Sêrêpốk 3 (220MW); Sêrêpốk 4 (80MW); Hòa Phú (29MW) và dự án thủy điện Chư Pông Krông (8MW) đang triển khai đầu tư.

Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah đi vào vận hành từ năm 2009 đã bổ sung nguồn năng lượng lớn cho hệ thống điều độ điện quốc gia

Trong số các dự án thủy điện trên thì có 2 dự án có nhà máy nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là: Buôn Tua Srah và Đray H’linh 2. Ngoài ra, hiện nay, các dự án thủy điện thuộc quy hoạch phát triển nhỏ tỉnh Đắk Nông trên lưu vực thuộc Sông Sêrêpốk còn có 2 nhà máy, gồm: Đắk Sor 2 (công suất 7,5MW) và Đắk Sor 4 (công suất 9MW).

Thời gian qua, việc đầu tư các dự án thuỷ điện trên địa bàn đã đem lại những hiệu quả tích cực. Các dự án đã góp phần bổ sung nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, đem lại nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tổng sản lượng điện hằng năm theo thiết kế của 6 nhà máy đã vận hành thực hiện được là 3.431,266 triệu kWh, chiếm 53,7% tổng sản lượng các nhà máy thủy điện đã vận hành trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và khai thác các dự án thủy điện này được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Các dự án được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và quy hoạch phát triển thủy điện được phê duyệt. Đối với các dự án hoàn thành đưa vào vận hành khai thác đã đạt hiệu quả về sản xuất điện năng theo thiết kế. Việc vận hành các nhà máy thuỷ điện tuân thủ các quy định theo quy trình vận hành hồ chứa và điều độ hệ thống điện quốc gia...

Ngoài ra, xây dựng các dự án thủy điện còn có tác dụng tích cực trong việc duy trì sự cân bằng về môi trường sinh thái. Việc phát triển các hồ chứa thuỷ điện phục vụ tốt cho việc nuôi trồng thuỷ sản và tưới tiêu nông nghiệp, tăng độ ẩm cho khu vực hồ chứa và có tác dụng tích cực về môi trường sinh thái. Các dự án thuỷ điện lớn đã phát huy tác dụng cắt giảm lũ cho hạ du, cung cấp nước phục vụ sản xuất khu vực hạ du…

Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 3 có công suất 220MW được đi vào vận hành từ năm 2010

Đảm bảo hài hòa các lợi ích

Cùng với những hiệu quả tích cực mang lại, thời gian qua, việc triển khai các dự án thủy điện cũng đã có tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất các hộ dân trong vùng dự án.

Một số dự án thuỷ điện lớn có diện tích chiếm đất tương đối lớn, phải thực hiện di dân, tái định cư. Các dự án dọc sông Sêrêpốk đi vào vận hành đã chiếm tổng diện tích đất của cả 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk là 3.880,26 ha. Việc xây dựng các dự án thuỷ điện có tác động đến môi trường sinh thái tại địa phương.

Một trong những tác động đó là: Ảnh hưởng đến rừng, đất đai và môi trường sống của các loài thực vật. Có dự án còn ảnh hưởng lớn đến khu vực rừng đầu nguồn và khu vực hạ lưu nhà máy khi đi vào vận hành (trừ các hồ thủy điện nhỏ có dung tích không lớn, thực hiện điều tiết ngày hoặc không điều tiết nên ít ảnh hưởng đến việc vận hành điều tiết lũ vùng hạ du…)

Đập tràn và đập tràn chính của Nhà máy thủy diện Buôn Kuốp góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ du

Theo ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương, các dự án thủy điện dọc theo bậc thang sông Sêrêpốk đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực do thủy điện gây ra, thời gian tới, trong đầu tư sẽ ưu tiên phát triển những dự án có hiệu quả cao, ít ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tham mưu cho địa phương xem xét loại ra khỏi quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh những dự án có hiệu quả kinh tế thấp, diện tích chiếm đất lớn hoặc có tác động tiêu cực đến đời sống của người dân. Đặc biệt, việc đầu tư phát triển thủy điện phải kết hợp hài hòa với các lợi ích khác và phải đảm bảo điều kiện sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được ngành xem xét ban hành các quy định rõ ràng hơn. Ngoài ra, việc phát triển thủy điện gắn với các lợi ích về tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản… cũng phải được các cấp, ngành tích cực quan tâm hơn nữa. Các chủ đầu tư cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ người dân bị mất đất sản xuất để sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, tuân thủ nghiêm vấn đề bảo vệ môi trường như đã cam kết.

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại