Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Vẫn còn sử dụng “giờ công” để làm việc riêng

Cập nhật: 13/01/2021 | 09:33

Việc chấp hành quy định về giờ làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh còn chưa nghiêm túc. Nhiều trường hợp vẫn đi muộn, về sớm, sử dụng “giờ công” để làm việc riêng.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 7/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành quy định về thời gian làm việc theo quy định.

Người dân giải quyết TTHC tại UBND xã Nâm N'Jang (Đắk Song). Ảnh: S.V

Cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực về tác phong làm việc, xử lý công việc hiệu quả hơn, người dân và doanh nghiệp hài lòng hơn khi đến giao dịch với các cơ quan hành chính Nhà nước. Mức độ hài lòng đối với hoạt động của Trung tâm Hành chính công ngày càng cao.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nội vụ, tại một số nơi, tình trạng vi phạm Chỉ thị 17 vẫn diễn ra, nhất là việc không chấp hành giờ giấc làm việc. Qua kiểm tra, Sở Nội vụ đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế ở các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành Chỉ thị 17.

Cụ thể như tại UBND xã Quảng Khê (Đắk Glong) chưa có bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC)​. Các bộ phận tiếp nhận TTHC ở đây chưa có bảng chỉ dẫn theo từng lĩnh vực TTHC. Bộ phận một cửa chưa lắp đặt camera theo dõi...

Còn tại UBND xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa), thời điểm kiểm tra lúc 13 giờ 50 phút, tại Bộ phận một cửa chỉ có mặt duy nhất 1 công chức Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội; các phòng làm việc khác đều khóa cửa; từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm kiểm tra phần mềm một cửa điện tử phát sinh 25 hồ sơ TTHC, giải quyết trễ hạn chiếm 33,3%.

Tại UBND phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, dù đang trong giờ làm việc, nhưng tại bộ phận một cửa chỉ có mặt 1 công chức Tư pháp – Hộ tịch; tại Phòng Tiếp công dân chỉ có 1 công chức Địa chính.

UBND xã Đắk R'moan chưa nghiêm túc cập nhật TTHC khi tiếp nhận và trả kết quả vào phần mềm một cửa điện tử. Nhiều hồ sơ THHC tại đây đã quá hạn nhưng chưa được xử lý...

Cũng theo Sở Nội vụ, mặc dù tỉnh đã có những giải pháp quyết liệt, nhưng việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số nơi chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 tại một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh chấp hành quy định về giờ làm việc chưa tốt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại cấp xã chưa nghiêm túc...

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại