Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tiếp tục đổi mới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 19/05/2022 | 17:37

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01–KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và cơ sở.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát huy, chú trọng.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, đổi mới, với nhiều hình thức sáng tạo. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm. Kết quả thực hiện Kết luận số 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết trong thời gian tới.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội; siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cấp ủy, các ngành, địa phương cần đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn; đấu tranh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa".

Việc thực hiện Kết luận 01 tiếp tục gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)

Việc làm theo Bác cần tiếp tục đổi mới, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và sự nêu gương của người đứng đầu. Đi đôi với đó, tiếp tục thực hiện các kết luận, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kiên trì, liên tục nhưng phải hết sức uyển chuyển, linh hoạt, phong phú, bằng nhiều các hình thức khác nhau như thông qua giáo dục, báo chí, văn học nghệ thuật…

Hội nghị đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời non nước” gồm 12 tập, nói về tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ và khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Trong đó, hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam của Bác không chỉ có ý nghĩa quyết định cho mọi thắng lợi của dân tộc trong lịch sử, mà còn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Tin, ảnh: Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại