Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tiếp tục có định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá phát triển đất nước

Cập nhật: 21/01/2021 | 09:02

Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với bao niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Tăng cường vai trò nòng cốt, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Ông Phạm Thanh, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Nhiệm kỳ vừa qua, tôi thực sự rất vui mừng khi Đảng ta đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, tôi mong rằng, Đảng tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát thực nhằm tăng cường hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội.

Quan tâm, trao cơ hội cho tuổi trẻ

Bà H’Hồng, Bí thư Huyện đoàn Đắk Glong

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều điều kiện để học tập, nâng cao trình độ, phát huy, cống hiến trí tuệ, sức trẻ xây dựng quê hương với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Vì vậy, tôi mong rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách quan trọng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, nhất là tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội.

Đại hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập, lao động, giải trí, rèn luyện, xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực, điều hành lãnh đạo đất nước

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

5 năm qua, tất cả cán bộ, đảng viên, quân và dân cả nước đã đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Điểm nhấn là trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra toàn cầu, hầu hết các nước trên thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt được thành tựu hết sức ngoạn mục.

Năm 2020 cũng được coi là năm thành công nhất trong 5 năm qua như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là chưa bao giờ đất nước ta có tiền đồ, vị thế như ngày hôm nay. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, đoàn kết, chung một ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Chúng tôi rất hy vọng, Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực, điều hành lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển tiến lên và bảo đảm luôn phát triển bền vững, giữ vững được vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, bởi đây không chỉ là ý chí của Đảng mà còn là tâm nguyện của toàn dân.

Ðảng tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng

Ông Nguyễn Văn Hưng, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân chúng tôi rất phấn khởi khi một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước làm rất quyết liệt và thành công đó là đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

Bà con chúng tôi thấy rất yên tâm khi Đảng, Nhà nước đã kiên quyết loại bỏ những người không đủ phẩm chất ra khỏi bộ máy công quyền. Tôi mong rằng, Đại hội XIII của Đảng lần này tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng để xây dựng bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đoàn kết, chung sức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Hoàng Hoài thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại