Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Thị xã Gia Nghĩa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26 của Trung ương về công tác cán bộ

Cập nhật: 29/07/2019 | 10:24

Bám sát tinh thần Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, thị xã Gia Nghĩa đã triển khai các giải pháp, thực hiện đồng bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 26 tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1152 của Bộ Chính trị

Trên cơ sở Kế hoạch số 92 ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26, Thị ủy Gia Nghĩa đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và chỉ đạo triển khai, thực hiện phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Bá Ba, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa, thị xã đã rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã và các chức danh chủ chốt cấp cơ sở cho các nhiệm kỳ theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý đối với người thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, Thị ủy Gia Nghĩa thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình, kiên quyết không xem xét, bổ nhiệm đối với những trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Cùng với việc ban hành các quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, thị xã cũng phát huy vai trò giám sát của HĐND các cấp, phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thị xã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ, không để xảy ra tình trạng “chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch”. Công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định, kiên quyết không đưa vào quy hoạch những cán bộ không đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đã lớn tuổi, trình độ năng lực hạn chế để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quy hoạch, đào tạo phát triển.

Việc đánh giá cán bộ cuối năm và phục vụ cho việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đa chiều như: Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức và đảng viên… Công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, chú trọng cử những cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của thị xã.

Trong 3 năm 2015-2018, thị xã đã cử khoảng 152 cán bộ, công chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị. Mặt khác, để tạo nguồn cán bộ kế cận, thị xã đã xây dựng và triển khai thu hút 54 con em của địa phương đã tốt nghiệp đại học đưa vào đề án đào tạo nguồn cán bộ cho thị xã. Đến nay, thị xã đã tuyển dụng, sắp xếp sử dụng gần 30 người.

 

Trong thời gian qua, thị xã đã luân chuyển về xã, phường 11 cán bộ; điều động từ thị xã về xã, phường 13 lượt cán bộ; từ xã phường lên thị xã 13 lượt cán bộ; từ xã, phường này sang xã phường khác 1 cán bộ; từ phòng ban này sang phòng ban khác 30 lượt cán bộ. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, kịp thời thay thế, điều chỉnh công tác đối với những người có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm mà không cần chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm hoặc đến tuổi nghỉ hưu.

 

Theo bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Gia Nghĩa, từ việc tạo nguồn, tuyển chọn cán bộ trẻ về công tác tại các xã, phường đến nay đã tạo chuyển biến tích cực. Cụ thể, cán bộ không đạt chuẩn được thay thế bằng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, nhiệt huyết trong công tác, nên chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ ngày càng cao. Công tác luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh, nhất là luân chuyển cán bộ cấp thị xã xuống xã, phường giữ các chức danh chủ chốt để rèn luyện qua thực tiễn, khi hết thời gian luân chuyển rút về bố trí vào các chức danh chủ chốt của thị xã.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 26, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên của thị xã không ngừng nâng cao về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, có tác phong làm việc khoa học, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại