Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img

Nhiều kinh nghiệm của công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua

Cập nhật: 15/07/2020 | 09:48

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, hằng năm Tỉnh ủy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa

Tập trung vào các lĩnh vực phức tạp

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 14.318 đảng viên và 1.535 tổ chức đảng (tăng 3.555 đảng viên và 245 tổ chức so với nhiệm kỳ trước); giám sát chuyên đề 2.366 đảng viên và 654 tổ chức. Công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã đi vào những lĩnh vực phức tạp, bức xúc, nổi cộm; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều được nâng lên, nhiều vụ, việc khó, phức tạp được giải quyết dứt điểm; đã chủ động kiểm tra một số tổ chức đảng và đảng viên khi thấy cần thiết. Điều đó đã cho thấy được sự quyết tâm chính trị của UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy và UBKT các cấp kiểm tra 673 đảng viên và 47 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 256 cấp ủy viên các cấp; giải quyết tố cáo 92 trường hợp; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 984 đảng viên (tăng 231 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 316 trường hợp. So với nhiệm kỳ trước, số lượng đảng viên bị kỷ luật tăng cao một phần là do năm 2018, 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung xem xét, giải quyết, xử lý dứt điểm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan việc nhận, giao khoán đất rừng.

Điển hình trong các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, năm 2018, 2019, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong ở 2 nhiệm kỳ (2005 - 2010 và 2010 - 2015)  do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai, bảo vệ đất, rừng…; cách hết các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015 đối với đồng chí Phạm Đặng Quang, nguyên UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; cảnh cáo đồng chí Hoàng Duy Chuyển, nguyên TUV, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Glong; cách hết các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2008 - 2013, 2013 – 2015 và 2015 - 2020 đối với đồng chí Trần Đình Mạnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Thúy, TUV, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy và đề nghị Trung ương miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020... Ngoài ra, UBKT các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng và kiểm tra tài chính Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Rút ra nhiều bài học kinh nghiệm

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, công tác này đã giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại. Từ thực tiễn và kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua, công tác này có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, bài học từ sự quan tâm của cấp ủy, thường trực cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực tế cho thấy, cấp ủy nơi nào quan tâm thì công tác kiểm tra, giám sát nơi đó sẽ có những chuyển biến tích cực từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Từ quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT Tỉnh ủy cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết tâm và xác định rõ, muốn giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của các tổ chức đảng thì phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Qua kết quả kiểm tra, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, quản lý, bảo vệ đất rừng, sử dụng văn bằng không hợp pháp, Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm, thường xuyên yêu cầu UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra cũng như quan điểm khi đề xuất xử lý về nội dung và đối tượng vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khẳng định không có “vùng cấm”, ngoại lệ hoặc không vì thành tích của đơn vị mà né tránh trong tham mưu, kiểm tra và xem xét, xử lý kỷ luật. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ, nhiều trường hợp cán bộ giữ cương vị cao, có vi phạm đã bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.

Sự chủ động, tích cực trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nhiệm kỳ qua. UBKT các cấp đã chủ động đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng khoa học, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ, việc cụ thể. UBKT các cấp kịp thời thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát và tổ chức đảng có liên quan để thực hiện...

Công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt là nhờ thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy ban hành các quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy xây dựng quy chế phối hợp của cấp mình để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy cùng các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

UBKT các cấp quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn số lượng, bảo đảm chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đường Hồng Thắng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại