Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ

Cập nhật: 27/11/2020 | 15:00

Sáng 27/11, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và tiến hành bế mạc.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt chuyên đề kinh tế- xã hội

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII gồm 24 chương trình để tập trung thực hiện từ năm 2021-2025.

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế - hạ tầng gồm 5 chương trình: Phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2025; Phát triển công nghiệp Alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo; Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty lớn đầu tư vào tỉnh để tỉnh phát triển nhanh, bền vững; Phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến và tiêu thụ ngành hàng nông sản đáp ứng chuỗi liên kết giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh; Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỉ lệ che phủ rừng.

Đồng chí Lê Văn Chiến, UVTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

Lĩnh vực văn hóa-xã hội gồm 8 chương trình: Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân giai đoạn 2021-2025; Xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và đô thị thông minh; Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2025; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trước xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ thất truyền của các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025; Phát triển du lịch và du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến năm 2025; Nâng cao đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, đối ngoại gồm 4 chương trình: Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong tình hình mới; Tập trung xây dựng các tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Xây dựng củng cố hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia.

Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gồm 7 chương trình: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kết hợp chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm, cục bộ; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; Đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới; Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cải cách tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương trình hành động yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể chính trị xã hội phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm về những phần việc được phân công phụ trách.

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, cấp ủy đảng các cấp cần xác định việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết là trách nhiệm chung của toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, chương trình hành động, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ. Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. 

Tin, ảnh: Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại