Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò “đi trước và đồng hành”

Cập nhật: 14/01/2021 | 09:14

Năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò “đi trước và đồng hành” cùng sự phát triển của địa phương.

Kịp thời, hiệu quả

Xác định công tác tư tưởng, định hướng tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt 26/26 nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Ngành Tuyên giáo các cấp làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được ngành quan tâm, kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cung cấp thông tin định kỳ cho báo cáo viên, cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp huyện, thành phố.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị khai thác tối đa các kênh báo chí, truyền thông, các trang, nhóm mạng xã hội để tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin tích cực...

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu ứng tích cực. Tỉnh đã thành lập Trung tâm hoạt động báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; ký kết hợp đồng tuyên truyền với các cơ quan báo chí, truyền thông lớn và chú trọng kênh tuyên truyền trên mạng xã hội.

Trước, trong và sau đại hội, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng duy trì tốt hoạt động.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành, một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2020 là ngành Tuyên giáo tỉnh đã cùng với các ban đảng tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tham mưu xây dựng văn kiện bảo đảm đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII thành công, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chủ động, sáng tạo, nhạy bén hơn nữa

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện chính trị như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII... Bên cạnh đó, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo, nhạy bén hơn nữa trong tham mưu, đề xuất các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả các mặt công tác, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống…

Đồng chí Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, đồng hành cùng các ban, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, xem đây là một mục tiêu, phương châm để thực hiện ngay từ những năm đầu tháng đầu, góp vào thành tựu chung của tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới.

Đặc biệt, ngay sau thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu và chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai, quán triệt đến tất cả các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân kịp thời.

Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại