Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp

Cập nhật: 18/10/2021 | 08:55

Với tinh thần luôn chủ động nắm chắc tình hình, hết sức vì công việc, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) Đắk Nông đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đáp ứng tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với các nhiệm vụ chính trị.

Chủ động tham mưu

Là bộ phận đầu tiên tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến, chịu trách nhiệm thẩm định những chủ trương, đội ngũ cán bộ VPTU luôn nhận thức được tầm quan trọng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Tại giao ban công tác xây dựng Đảng quý III mới đây, đồng chí Vũ Tá Long, TUV, Chánh VPTU cho biết: "VPTU đã chủ động bám sát chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...".

Các hội nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy được VPTU chuẩn bị, phục vụ chu đáo

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, VPTU đã tham mưu ban hành 19/25 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; 17 kế hoạch, 36 quyết định, 105 báo cáo, 137 thông báo và nhiều văn bản khác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ của Tỉnh ủy.

VPTU còn chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ 3 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 12 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 38 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy và nhiều cuộc họp, hội nghị khác do Tỉnh ủy chủ trì. VPTU cũng tiếp nhận, xử lý hơn 3.000 văn bản đến; phát hành trên 2.000 văn bản đi; thu thập và xây dựng phông lưu trữ với hơn 72.000 trang tài liệu số hóa…

Ứng dụng công nghệ thông tin

Để bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, VPTU được quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công việc. Phần mềm hệ thống thông tin điều hành của Tỉnh ủy tiếp tục được mở rộng ứng dụng đến cấp xã.

Nhiều hội nghị của Tỉnh ủy được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thành phố

Đến nay, trên 90% văn bản đến được xử lý, luân chuyển trên mạng. Tỷ lệ văn bản ký số và chứng thực số tăng lên ở hầu hết các cơ quan từ tỉnh đến huyện, với trên 50% văn bản đi được ký số, phát hành qua mạng. Mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy hoạt động thông suốt, an toàn.

Tháng 4/2021, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh được đưa vào hoạt động, thu hút gần 220.000 lượt truy cập. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ tốt, trong 9 tháng đã tổ chức 22 cuộc họp trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, trong đó 4 cuộc truyền trực tiếp đến cấp huyện.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua hơn 2 năm thực hiện Đề án thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh trên các lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả tích cực, bước đầu giảm đầu mối cấp phòng và nhân lực.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các hội nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm

Công tác quản lý, điều hành tài chính chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. Việc quản lý, điều hành chặt chẽ đội xe, tăng cường sử dụng chung phương tiện, tiết kiệm chi phí. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đồng chí Vũ Tá Long, trong thời gian tới, VPTU sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng để hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện các nhiệm vụ về kế toán, phục vụ và điều hành xe, bảo đảm cho các hoạt động. Bên cạnh đó, VPTU tiếp tục tham mưu tăng cường đầu tư các trang thiết bị và nâng cấp hệ thống thông tin để phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, giảm bớt áp lực về giấy tờ, với xu hướng “phòng họp không giấy”.

Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại