Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hướng về cơ sở, thu hút hội viên

Cập nhật: 29/11/2021 | 10:17

Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức hội cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đắk Mil đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên.

Các cấp hội đã đầu tư nguồn lực hướng mạnh về cơ sở, đỡ đầu đơn vị khó, coi trọng tính thực chất trong mỗi hoạt động với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”.

Hội phụ nữ xã Đắk Gằn tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều công trình, phần việc, hoạt động có ý nghĩa được các cơ sở hội phát động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Có thể kể đến như tặng cây, con giống, giúp vốn không lấy lãi, ngày công, đỡ đầu trẻ em nghèo, mồ côi; vận động nguồn lực tiếp sức, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; thu gom ve chai, phân loại rác thải, xây dựng các “đường hoa phụ nữ”, hiến đất xây dựng nông thôn mới... Nhiều mô hình câu lạc bộ thu hút tập hợp hội viên có hiệu quả được duy trì và nhân rộng như kiến thức cha mẹ sức khỏe con, thể thao, văn hóa văn nghệ, không hút thuốc uống rượu, nuôi bò vì phụ nữ nghèo…

Với sự linh hoạt, sáng tạo, đến nay, 100% xã, thị trấn và 100% chi hội có quỹ để chủ động nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động hội. Việc quản lý hội viên tại chi, tổ hội và cơ sở đã dần đi vào nền nếp, có sổ sách theo dõi, được cập nhật theo định kỳ. Nội dung các buổi sinh hoạt được đầu tư, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt từ 80 - 85%.

Mô hình "Ai dư đến cho - ai cần đến nhận" của Hội Phụ nữ xã Đắk Sắk góp phần gắn kết, sẻ chia với phụ nữ

Với nhiều giải pháp đa dạng, phù hợp, các hoạt động do các cấp hội triển khai đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với hội viên, trở thành sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa hội viên với tổ chức hội. Hiện nay, toàn huyện có 10 cơ sở hội, 125 chi hội với 14.912  hội viên. Hàng năm, hầu hết hội phụ nữ cơ sở đều được xếp loại xuất sắc và khá, không có đơn vị trung bình và yếu kém.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Đắk Mil phấn đấu hàng năm tăng 2% hội viên; đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương như nữ thanh niên, phụ nữ đi làm ăn xa, tôn giáo, dân tộc thiểu số...

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại