Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 14/06/2019 | 17:06 G6T+7

Hội nghị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI tổ chức vào ngày 14/6 để thông báo kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và thông qua các quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Video clip:

 

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Diễn thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương X diễn ra từ ngày 16-18/5 tại Hà Nội. Với tinh thần đổi mới, tài liệu được gửi trước đến các Ủy viên Trung ương để nghiên cứu, tại hội nghị chỉ nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện để Trung ương biểu quyết. Hội nghị Trung ương  tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương IX đến Hội nghị Trung ương X (khóa XII) và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn cũng đã quán triệt các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chỉ thị nêu rõ, đại hội đảng bộ các cấp lần này sẽ tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy; không nhất thiết địa phương, ban ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của tỉnh Đắk Nông. Theo đó, các đồng chí: Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại