Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 18 (khóa XI)

Cập nhật: 05/12/2019 | 11:44

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

* Tập trung mọi nguồn lực và khả năng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Sau phần khai mạc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa XI) đã nghe đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nghị quyết nhiệm vụ năm 2020.

Theo đánh giá, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức khá (7,83%), cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, 5 nhóm chỉ tiêu vượt và 9 nhóm chỉ tiêu đạt nghị quyết. Nổi bật, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.600 tỷ đồng; lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 18.290 người; đào tạo nghề cho 3.960 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung đạt 2,99%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 6,97%; công nhận đạt chuẩn quốc gia ước đạt 22 trường; 69% dân số trong độ tuổi học THPT đi học; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 81,15%, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 83%, xã, phường, thị trấn văn hóa 38,02%, cơ quan văn hóa 95,2%. An ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nghị quyết nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Phan Tân

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là các Nghị quyết số 18,19, 26 đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 3 nhóm chỉ tiêu và 1 chỉ tiêu thành phần không đạt gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,83%; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 47,79 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.000 tỷ đồng…

Nguyên nhân là do giá nông sản chủ lực ở mức thấp, dự báo xu hướng tiếp tục giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, tăng trưởng kinh tế và các vấn đề về an sinh, xã hội của tỉnh. Nhà máy nhôm chậm tiến độ, hoạt động của các cụm công nghiệp không có nhiều biến chuyển. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng phá rừng; tình hình khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người vẫn diễn biến phức tạp. Việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời, chưa tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa hiệu quả. Công tác bổ sung quy hoạch phục vụ cho nhân sự đại hội đảng bộ các cấp của một số địa phương, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao.

Đồng chí Bùi Huy Thành, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thảo luận, thông tin  một số vấn đề về phát triển công nghiệp và công tác tuyên giáo. Ảnh: Phan Tân

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực và khả năng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra đối với 18 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu.

Trong đó, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế 7,91%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 17,22%; khu vực dịch vụ chiếm 34,97%. GRDP bình quân đầu ng­ười đạt 51,26 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.700 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. Phấn đấu xây dựng thêm 4 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên. Giữ vững ổn định tình hình an ninh-chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Công tác xây dựng Đảng phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% cán bộ chủ chốt, xã, phường, thị trấn đạt trình độ cao đẳng, đại học…

Năm 2020, tỉnh đề ra 18 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện. Ảnh: Phan Tân

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao. Các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe người dân, giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội được chú trọng. Trong năm 2020, toàn tỉnh tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại