Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật: 13/01/2021 | 16:39

Chiều 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Video clip:

 

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung đề nghị, ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu tổ chức nghiên cứu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Theo đánh giá, năm 2020, trước yêu cầu vừa thực hiện nhiệm vụ vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có những đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả trong các hoạt động, với việc hoàn thành 26 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao.

Việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cung cấp thông tin định kỳ cho báo cáo viên, cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các huyện, thành phố. Các địa phương, đơn vị khai thác tối đa báo chí, các trang, nhóm mạng xã hội để tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu ứng tuyên truyền tích cực. Giáo dục lý luận chính trị được tăng cường, góp phần bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - truyền thông được nâng lên. Việc đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đạt hiệu quả.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có những đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả

Trong năm 2021, cùng với tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, ngành Tuyên giáo xác định tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng chống dịch bệnh gắn với khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch… là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị, ngành Tuyên giáo bám sát định hướng, tham mưu cấp ủy các cấp tăng cường các biện pháp theo dõi, đánh giá việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, mở rộng phạm vi, đổi mới phương thức nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành đề nghị toàn ngành chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2021

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị, toàn ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2021 ở địa phương, đơn vị. Cùng với khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền ghị quyết của Đảng, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận theo hướng gắn chặt và bám chắc yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Tin, ảnh: Phan Tân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại