Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng những việc làm thiết thực, phù hợp

Cập nhật: 05/08/2019 | 09:28

Xác định vai trò, trách nhiệm của mình, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh Đắk Nông đã tích cực tuyên truyền cũng như từng bước cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, sát với thực tế ở địa phương.

Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được Đảng ủy xã Đắk N'Drung đặt tại nơi dễ nhìn, dễ thấy

Nghĩa Trung nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình

Sau khi Tỉnh ủy ban hành Đề án 05 “Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông”, Đảng ủy phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) đã tổ chức tuyên truyền kịp thời đến các tổ chức cơ sở đảng cũng như lựa chọn những nội dung trọng tâm thực hiện trước. Việc tuyên truyền về Đề án 05 còn được gắn liền với tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những nội dung có liên quan trực tiếp đến đảng viên nhằm tạo chuyển biến trong hành động.

Đảng ủy phường Nghĩa Trung cũng xác định, để Đề án đi vào thực tế và phát huy hiệu quả thì cần phải thể hiện rõ bằng việc làm cụ thể chứ không phải nói qua loa, chiếu lệ. Vì vậy, nội dung mà Đảng ủy yêu cầu cần làm trước đó chính là mỗi cán bộ, đảng viên tự nhận diện những việc làm được và chưa làm được trên tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Trung Ngô Đại Nguyên, hầu hết trong các bản nhận xét hay tự đánh giá của cán bộ, đảng viên, việc tự phê bình và phê bình đều còn ít, còn tình trạng nể nang, né tránh… Vì vậy, mỗi cuộc sinh hoạt, Đảng ủy phường đều yêu cầu người chủ trì, đứng đầu cần phát huy vai trò khuyến khích, động viên đảng viên trong chi bộ phát huy dân chủ, thẳng thắn góp ý cho đồng chí mình để cùng tiến bộ. Đồng thời, vai trò của những đảng viên lớn tuổi cũng được phát huy, bởi họ đều có quá trình sinh hoạt lâu dài, lại có uy tín, tiếng nói trong tổ chức. Do đó, khi các đảng viên lớn tuổi đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, không né tránh thì dần dần đảng viên trẻ cũng học tập noi theo.

Ông Ngô Đại Nguyên cho biết: “Tự phê bình và phê bình sẽ giúp đảng viên nhận ra được hạn chế của mình để sửa chữa, bởi trong cuộc sống, mỗi người đều có mặt mạnh, yếu và không ai là hoàn hảo. Hơn nữa, trong một tổ chức, tất cả đảng viên đều có ý thức tự phê bình và phê bình, cộng với tinh thần đoàn kết, tính đấu tranh cao thì chi bộ đảng đó sẽ trong sạch vững mạnh”.

Minh chứng rõ nhất cho chuyển biến trong công tác tự phê bình và phê bình đó là các đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác cải cách hành chính làm ảnh hưởng đến người dân… Từ những ý kiến đó, UBND phường Nghĩa Trung đã nhận thấy thiếu sót và có hướng khắc phục như lắp camera theo dõi giờ giấc công tác, thái độ ý thức phục vụ người dân, chấp hành quy định của cán bộ, công chức ra sao…Đến nay, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân của bộ phận “một cửa” được nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng tự ý rời vị trí làm việc khi chưa cho phép hay có những hành vi, ứng xử không đúng với người dân.

Hay cũng qua tự phê bình và phê bình, Đảng ủy phường Nghĩa Trung đã kiên quyết xử lý nghiêm một trường hợp cán bộ vi phạm về đạo đức, lối sống do sử dụng chất gây nghiện.

Đắk N’Drung cụ thể hóa về tiêu chuẩn đạo đức

Khi Trung ương, tỉnh, địa phương ban hành các quy định, nghị quyết về trách nhiệm nêu gương, phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống… của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Đắk N’Drung (Đắk Song) đã tuyên truyền theo nhiều kênh khác nhau. Đặc biệt, để đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân hiểu về trách nhiệm của mình, Đảng ủy xã đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gồm 7 nội dung về “xây” và 7 nội dung về “chống”.

Trong 7 nội dung “xây”, Đảng ủy xã nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò gương mẫu như chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức cầu tiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng đoàn kết nội bộ, giúp nhau trong hoạt động; phát huy quyền dân chủ của Nhân dân… Đối với 7 nội dung “chống”, Đảng ủy xã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không gây phiền hà nhũng nhiễu người dân; không đùn đẩy trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ; không trù dập, xúc phạm công chức và người dân…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đắk N’Drung Lê Ngọc Diện, bảng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được Đảng ủy xã cho đặt ngay tại nơi dễ nhìn, dễ thấy. Đây cũng là cách để các cán bộ, đảng viên không chỉ làm việc ở xã và cả các khu dân cư nhìn thấy mỗi ngày để “tự soi”, “tự sửa”. Còn người dân khi thấy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm một trong các nội dung về “xây” và “chống” thì đều có thể góp ý để xã kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục. Nếu cán bộ, đảng viên nào bị nhắc nhở, góp ý nhiều lần về một trong những điều quy định mà không sửa thì sẽ bị kỷ luật nghiêm.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Chi bộ thôn Đắk Kual 5 cho biết: “Mỗi khi lên xã, tôi đều dừng lại xem các tiêu chuẩn về “xây” và “chống” này để một phần nhìn nhận lại việc mình làm có đúng hay không, rồi sau đó nhìn lại việc làm của cán bộ, công chức cấp xã để góp ý nhằm nêu cao tinh thần phục vụ người dân”.

Việc các tổ chức cơ sở đảng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương cũng như lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại