Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Các cấp công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động

Cập nhật: 23/02/2021 | 09:00

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2018-2023, từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, với nhiều hoạt động thiết thực.

Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Bộ luật Lao động năm 2019…

Tranh minh họa

Các cấp công đoàn còn tham gia thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật tại 152 đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ để ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp có nhiều bất ổn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng thỏa ước lao động tập thể và hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng nội dung, thương lượng, ký kết lại thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã ban hành được quy chế dân chủ, nội quy hoạt động, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; doanh nghiệp Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt 100%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 55,3%. Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức đối thoại với người lao động đạt 100%; 36/94 doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức đối thoại nơi làm việc đạt 38,2%. Thông qua các cuộc đối thoại, nhiều vướng mắc, khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và người lao động đã được giải quyết, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Tháng 6/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập 4 tổ tư vấn pháp luật và tổ chức tư vấn trực tiếp cho 164 lượt người lao động về chế độ, chính sách. Cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống đại diện người lao động tham gia tố tụng tại tòa án các cấp trên 23 lượt người.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ được chú trọng. Qua kiểm tra hơn 10.210 lao động làm việc từ 3 tháng trở lên trong các loại hình doanh nghiệp thì chỉ có 9.360 lao động được ký kết các loại hợp đồng lao động theo quy định. Năm 2020, toàn tỉnh có 52 doanh nghiệp đăng ký thỏa ước lao động tập thể; trong đó có 16 doanh nghiệp Nhà nước và 36 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kiểm tra, giám sát 32 doanh nghiệp về công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động…

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng được quan tâm. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huy động nhiều nguồn lực khác nhau để chăm lo, giúp đỡ đoàn viên công đoàn nghèo.

Điển hình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 7 doanh nghiệp và hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Đơn vị cũng chủ động phối hợp ký kết, giúp đoàn viên, người lao động tiếp cận các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với các ưu đãi tốt nhất của doanh nghiệp, bảo đảm các quyền và lợi ích cũng như chất lượng dịch vụ.

Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, các cấp công đoàn vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương góp phần cùng doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và nêu cao ý thức phòng, chống dịch. Công đoàn cũng góp tiếng nói nhất định trong việc đề xuất tăng chất lượng bữa ăn ca tại các doanh nghiệp bằng hoặc cao hơn 15.000 đồng/suất ăn.

Ngoài ra, để giúp CNVCLĐ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình như Mái ấm công đoàn, Vì đoàn viên công đoàn nghèo, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm.

Đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 4,15 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới 102 căn nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động nghèo; phân bổ 103 suất vay từ Chương trình “Vì đoàn viên công đoàn nghèo” với số tiền trên 1,8 tỷ đồng; triển khai 16 dự án từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên…

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại