Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Báo cáo phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Cập nhật: 26/11/2020 | 09:10

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đánh giá sâu hơn về quá trình đổi mới

Hầu hết ý kiến đều thống nhất với các dự thảo, đó là được chuẩn bị bài bản, công phu, khách quan, bố cục chặt chẽ. Nội dung thể hiện tính toàn diện, khái quát cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới; là sự kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo, có kế thừa và phát triển tư tưởng, lý luận của Đảng. Báo cáo đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương lớn và những giải pháp chủ yếu, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh cơ bản đều thống nhất với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, đối với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2015-2020) và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới (1986-2020), dự thảo cần so sánh toàn diện giữa thực trạng đất nước hiện nay với những năm trước đổi mới để thấy được sự phát triển và tình hình phát triển của đất nước với các nước trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo cần đánh giá sâu hơn về quá trình đổi mới, tính toàn diện, đồng bộ theo yêu cầu Đảng đề ra.

Về mục tiêu phát triển, đối với mục tiêu cụ thể cần sửa đổi, bổ sung thành “Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, nhiều ý kiến cho rằng cần giảm chỉ tiêu “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%”; giảm chỉ tiêu về “Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93-95%” cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cần bổ sung chỉ tiêu về “phát triển giáo dục và đào tạo”, bởi đây là một trong những nội dung lớn, quan trọng.

Một số chỉ tiêu đề ra khó đạt được trong giai đoạn 2021-2025 cần được cân nhắc, xem xét lại cho phù hợp. Đó là tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tỷ lệ về thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%.

Làm rõ hơn nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Góp ý về việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, các ý kiến đề nghị cần nghiên cứu và quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề sở hữu. Cụ thể như các lĩnh vực Nhà nước phải độc quyền; lĩnh vực, địa bàn không có đầu tư nước ngoài; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục, y tế.

Trong phần hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần làm rõ hơn nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì đây là mô hình kinh tế lần đầu tiên được thực hiện trên thế giới, nên cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa thực sự thấu hiểu sâu sắc, từ đó dẫn đến việc thực thi pháp luật có liên quan còn lúng túng, thiếu đồng bộ.

Báo cáo cũng cần nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - doanh nghiệp, phân định rõ vai trò của Đảng và Nhà nước trong việc điều hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm cải thiện, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức kinh doanh dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường.

Điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp

Về các chỉ tiêu chủ yếu, báo cáo cần điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm giảm xuống khoảng từ 6,5-7%/năm; chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 8.000 USD/người giảm còn khoảng 7.000 USD/người do GDP bình quân đầu người năm 2020 mới chỉ đạt 3.000 USD/người. Mặt khác, theo dự báo những năm tiếp theo, chúng ta còn phải đối mặt với dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường.

Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhiều ý kiến kiến nghị cần mở đường cao tốc dọc Tây Nguyên để phá thế độc đạo và giảm tải quốc lộ 14, tăng thêm thuận lợi kết nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung và miền Đông Nam bộ.

Trong quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm, có giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm xử lý có hiệu quả rác thải đô thị, ô nhiễm môi trường và chống hạn, xâm nhập mặn vùng ven biển.

Đồng thời, Đảng, Nhà nước cần tiếp tục có chủ trương, chính sách cụ thể về quy hoạch, sắp xếp dân cư, tái định cư, ổn định sản xuất cho các bản, huyện miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; xây dựng quy định, biện pháp và chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa việc hủy hoại đất, hủy hoại tài nguyên, việc khoan giếng, khai thác nước ngầm bừa bãi làm suy giảm, cạn kiệt nguồn nước ngọt trong đất.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại