Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ðảng viên đi trước, nêu gương

Cập nhật: 10/08/2022 | 08:45

Đảng viên chính là bằng chứng điển hình để quần chúng, Nhân dân học tập, tin tưởng làm theo. Vì vậy, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, có trách nhiệm trong công việc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Vấn đề tăng cường xây đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân chính là giải pháp cấp bách, hữu hiệu nhất để góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Để có thể thực hiện được điều này, cần phải có sự đồng sức, đồng lòng và quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương mà trước hết phải xác định là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tại Đắk Nông, nhiều cán bộ, đảng viên đã và đang thực hiện tốt vai trò của mình, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của người dân vào Đảng. Ví dụ, tại xã Hưng Bình, đảng viên Nguyễn Đăng Phục, thời gian qua luôn gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của địa phương.

Ông luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành".

Cụ thể như đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, khi bắt đầu triển khai, nhiều người nghĩ đây là một dự án đầu tư của Nhà nước, nên có tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Đảng viên Nguyễn Đăng Phục (ở giữa) luôn gương mẫu, đi đầu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Với vai trò đảng viên, ông Phục đã nghiên cứu kỹ càng các văn bản liên quan từ Trung ương đến địa phương để hiểu đúng, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của nông thôn mới.

Từ đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, ông tuyên truyền, giải thích, chứng minh cho bà con hiểu. Ông cũng nêu gương trong việc đóng góp các khoản chung vào xây dựng cơ sở vật chất, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Với sự nêu gương của mình, ông từng bước thu hút được sự chủ động của người dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Người dân hiểu nông thôn mới là chương trình do chính bà con làm chủ ở tất cả các mặt, lĩnh vực, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ.

Theo bà Phùng Thị Hòa, đảng viên thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển Nông nghiệp (Sở NN-PTNT), để xây dựng niềm tin của quần chúng, bà luôn nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật khi thi hành công vụ, thường xuyên rèn luyện, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.

Bà Hòa cho rằng, người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ thì mới mang lại niềm tin cho quần chúng vào Đảng, Nhà nước. Do đó, quá trình thực thi công vụ thuộc mảng chăn nuôi, thủy sản, bà Hòa luôn tận tụy, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi công việc.

Bà Hòa thường xuyên học tập, rèn luyện phong cách làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc chủ động, trung thực, trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo, có tinh thần hợp tác cao.

Mới đây, Bà Hòa cùng các đồng nghiệp, đơn vị hoàn thành việc tham mưu và trình HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết quan trọng về khu vực không được phép chăn nuôi và mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, bà góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chung của toàn ngành. Các nghị quyết mà đơn vị của bà Hòa tham mưu đã góp phần quản lý, phát triển hiệu quả hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương, thường xuyên học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên không dao động trước khó khăn, thử thách, biết tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, phục vụ lợi ích chung. Có như vậy, đảng viên mới xây đắp, củng cố được niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại