Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ðắk Mil chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Cập nhật: 08/08/2022 | 09:44

Thời gian qua, Huyện ủy Đắk Mil đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở. Đây là tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra.

Kiện toàn bộ máy, nhân sự

Theo Huyện ủy Đắk Mil, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Trên cơ sở này, huyện đã bổ sung, điều chỉnh các nội dung hành động phù hợp với tình hình thực tế. Một trong những nội dung được Đảng bộ quan tâm hàng đầu là sắp xếp, bố trí, phân công, kiện toàn cán bộ.

Nhờ chú trọng kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, Đảng bộ thị trấn Đắk Mil đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Theo Bí thư Huyện ủy Đắk Mil Phạm Thanh, đến nay, Đảng bộ huyện thực hiện xong các mô hình thí điểm như: Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức mà huyện đã tinh giản là 62 người. Toàn huyện đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhờ đó, huyện giảm 8 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 3 đơn vị sự nghiệp khác.

Huyện cũng giảm từ 140 xuống còn 125 thôn, bon, bản, tổ dân phố. Cán bộ, công chức cấp xã giảm từ 246 xuống còn 216 biên chế. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng giảm từ 179 người xuống còn 108 người.

“Sau đại hội, chúng tôi tổ chức kiện toàn ngay. Việc kiện toàn được Đảng bộ, chi bộ trực thuộc ủng hộ, thống nhất cao. Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ tiên phong. Nhiệm vụ này hoàn thiện, chỉn chu sẽ tạo tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết Đại hội”, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil Phạm Thanh chia sẻ.

 

Ðảng bộ huyện Ðắk Mil hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 31 chi bộ và 17 đảng bộ cơ sở, với 3.655 đảng viên. Huyện có 125/125 thôn, bon, bản, tổ dân phố đã có tổ chức đảng (đạt 100%); 58/125 trưởng thôn, bon, bản, tổ dân phố là đảng viên, chiếm 46,4%; 7/125 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố.

 

Tiếp tục chấn chỉnh

"Việc kết nạp đảng viên thời gian gần đây không đạt theo chỉ tiêu đề ra. Trên địa bàn hiện có 5 thôn chưa có đảng viên là người tại chỗ", Bí thư Huyện ủy Đắk Mil Phạm Thanh cho biết.

Theo ông Thanh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu chưa sâu sát. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên các cấp còn lúng túng, chưa kịp thời...

Theo Bí thư huyện ủy Đắk Mil Phạm Thanh, thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về tổ chức xây dựng Đảng. Địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Thời gian tới, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên sẽ được Đảng bộ huyện chú trọng. Huyện sẽ tập trung phát triển, quản lý đảng viên theo hướng sàng lọc.

Huyện kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quá trình đào tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở thôn, bon, nhất là ở vùng có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được Đảng bộ huyện triển khai kịp thời.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại