Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Ða dạng hóa tuyên truyền học và làm theo Bác Hồ

Cập nhật: 19/05/2022 | 07:29

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đến nay, các cấp ủy đảng đã và đang triển khai việc học tập, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, người dân.

Điển hình, cùng với việc tham gia hội nghị quán triệt do Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc còn trực tiếp hoặc mời báo cáo viên về quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh Nguyễn Văn Dự cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 4 kế hoạch xung quanh nội dung trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, trong đó xác định học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải học và làm theo Bác để vận dụng vào thực tiễn một cách thông suốt, đúng đắn. Hiện nay, các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc đều nghiêm túc quán triệt các nội dung chuyên đề toàn khóa và từng năm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng để học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi người, mỗi tập thể”.

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

Tại huyện Krông Nô, ngoài các lớp do Huyện ủy tổ chức, các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện còn mở các lớp quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022 cho 5.117 lượt cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú, trong đó có 3.027 đảng viên. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã có sự sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp tự nghiên cứu.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc thực hiện Kết luận số 01 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Cùng với tăng cường học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn đưa Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực như đạo đức công vụ, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo...

Trong năm 2021 và giai đoạn 2022-2025, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đăng ký 21 vấn đề nổi cộm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Cũng từ đó, vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được phát huy, thể hiện rõ.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại