Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Chuẩn bị nội dung, văn kiện và tổ chức thảo luận đại hội đảng bộ các cấp

18/07/2019 | 09:51 G7T+7

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ về các nội dung, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận đại hội đảng bộ các cấp.

Qua 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013  

08/07/2019 | 10:20 G7T+7

<  3  4  5  6  7  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại