Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Đắk Song phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025

03/02/2021 | 09:50

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đắk Song đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện NTM.

Con đường nhờ sức dân  

02/02/2021 | 08:35

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại