Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

12/09/2019 | 10:23 G9T+7

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương có nhiều giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại