Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Tuy Ðức nỗ lực phát triển hậu Covid-19

29/01/2023 | 05:00

Ðại dịch Covid-19 đi qua đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế, xã hội nói chung, nhất là huyện còn nhiều khó khăn như Tuy Ðức. Năm 2022, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tuy Ðức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phục hồi đà phát triển sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại