Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 880/LDTBXH-VP ngày 13/3/2020

22/06/2020 | 16:01

Cử tri tỉnh Đắk Nông có các kiến nghị: Xem xét nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (270.000 đồng) tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đổi tượng bảo trợ xã hội. Vì thực tế hiện nay, mức trợ cấp này là rất thấp (tùy từng đối tượng mà mức trợ cấp hàng tháng là 270.000, 405.000, 540.000, 675.000, 810.000 đồng), đặc biệt là các đối tượng người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng,... điều kiện sống hết sức khó khăn.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại