Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Cập nhật: 09/12/2019 | 09:32

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Mặc dù hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, đi vào hoạt động khá ổn định nhưng số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 phát sinh trên hệ thống còn thấp, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tăng cường khai thác hiệu quả.

Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp giao dịch trực tiếp. Ảnh: Người dân đến Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện các giao dịch trực tiếp. Ảnh Hoàng Hoài

Số lượng hồ sơ trực tuyến phát sinh còn thấp

Từ năm 2017, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, đến nay đã cung cấp 476 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 phát sinh trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ thực tuyến được tiếp nhận và giải quyết tại cấp tỉnh khoảng 43%, cấp huyện và cấp xã chỉ khoảng 1%.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cũng như chưa đánh giá đúng tầm quan trọng, lợi ích của việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Mặt khác, người dân, doanh nghiệp cũng chưa quan tâm, thiếu các kỹ năng áp dụng, công cụ để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và có tâm lý lo ngại trong giao dịch trên môi trường mạng.

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn cần phải quán triệt, xác định việc khai thác, sử dụng cho hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên trong cải cách hành chính cũng như trong công tác chỉ đạo, điều hành hàng ngày.

 

Nhiệm vụ thường xuyên trong cải cách hành chính

Trước thực tế đó, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chủ động tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực và tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

UBND các huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã bảo đảm nắm rõ về dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đối với các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí, các cơ quan tăng cường phối hợp với các ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc qua bưu điện nhằm giảm thiểu thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Về phía Văn phòng UBND tỉnh cũng khẩn trương triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phải luôn bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật để vận hành ổn định và an toàn thông tin.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trong trường hợp giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị hư hỏng hoặc chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tường Mạnh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại