Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng người có công

Cập nhật: 02/12/2021 | 08:33

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1998/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại