Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Chỉ đạo quyết liệt để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật: 24/02/2022 | 07:00

Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350 về công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, với việc cần phải khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính (CCHC).

Chưa được cải thiện nhiều

Theo đánh giá, Chỉ số CCHC năm 2021 so với năm 2020 chưa có nhiều cải thiện, không có đơn vị nào nằm ở nhóm cao (từ 95 điểm trở lên/tổng khung điểm 100).

Ở nhóm tương đối cao (đạt từ 80% đến dưới 95%), Cục Thuế tỉnh vươn lên dẫn đầu với tổng số điểm là 94,99. Xếp thứ tự tiếp theo là Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh. Các sở, đơn vị còn lại không có nhiều cải thiện so với năm ngoái. Riêng Sở Y tế vẫn giữ vị trí cuối bảng, thậm chí số điểm đạt được là 82,50 điểm, còn thấp hơn năm 2020.

Đối với các huyện, thành phố, Chỉ số CCHC cũng không có nhiều thay đổi, không có địa phương nào đạt mức cao, chỉ nằm ở nhóm tương đối cao. Đáng chú ý, huyện Cư Jút tiếp tục dẫn đầu với 88,56 điểm; huyện Đắk Glong đứng cuối với 80,33 điểm.

Căn cứ kết quả trên, Chỉ số CCHC của các sở, ngành, các địa phương đều thấp hơn năm 2020 về số điểm đạt được. Nguyên nhân là do nhiều điểm thành phần bị tụt, nhất là công tác hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Chi cục  Thuế khu vực Cư Jút -  Krông Nô

Nhiều hạn chế cần khắc phục

Qua đánh giá, mặc dù giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2021 của nhiều cơ quan, đơn vị cao hơn năm 2020 nhưng vẫn chưa có đơn vị nào có sáng kiến hay và hiệu quả về CCHC. Quá trình thực hiện các chỉ số thành phần vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Hầu hết các đơn vị bị trừ điểm là do cập nhật chậm và không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định. Cùng với đó, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh giao còn chậm. Việc chuẩn bị tài liệu kiểm chứng còn sơ sài, không đúng nội dung yêu cầu.

Nhiều cơ quan, đơn vị bị trừ điểm đối với chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nguyên nhân chủ yếu là do không ban hành văn bản rà soát quy hoạch cán bộ hàng năm; không ban hành hoặc không thực hiện hoàn thành 100% nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), mặc dù có giá trị trung bình cao trong số 7 chỉ số thành phần nhưng trong quá trình triển khai, một số cơ quan, đơn vị vẫn chậm trễ trong tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC. UBND một số huyện không ban hành kế hoạch hoặc không thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC và không rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định.

Cụ thể, đối với chỉ số thành phần cải cách TTHC, nhiều sở, ngành và một số địa phương đạt thấp. Đơn cử, đối với cấp sở, Ban Dân tộc tỉnh có số điểm thấp nhất, chỉ đạt 14,5/tổng 18 điểm. Đối với cấp huyện thì huyện Đắk Glong chỉ đạt 13,87 điểm/tổng 20 điểm.

Một số đơn vị giải quyết TTHC trễ hạn, không thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức như: UBND huyện Đắk Glong và UBND huyện Tuy Đức... Một số đơn vị cấp xã chưa thực hiện đúng quy trình liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Một số đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức không đúng thời gian quy định.

Người đứng đầu phải phát huy vai trò

Qua thực tế cho thấy, hầu hết các đơn vị có chỉ số thành phần công tác chỉ đạo, điều hành cao đều đạt kết quả chỉ số CCHC cao. Điều này một lần nữa khẳng định việc quan tâm, chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng trong triển khai CCHC tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu, căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2021, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2022 có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cụ thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác CCHC. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC mà trọng tâm là đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

Hoàng Thanh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại