Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

50% cơ quan Nhà nước áp dụng tốt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Cập nhật: 12/01/2021 | 09:48

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 106 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015.

Kết quả đánh giá phân loại năm 2020 cho thấy, 53 cơ quan, đơn vị xếp loại tốt, 41 đơn vị xếp loại khá và 12 đơn vị trung bình.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Đắk Glong

So với năm trước, việc áp dụng ISO 9001:2015 trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan triển khai nghiêm túc, toàn diện, giúp lãnh đạo giải quyết công việc nhanh hơn.

Áp dụng ISO 9001:2015 giúp các bộ phận trong cơ quan gắn bó với nhau hơn và trách nhiệm hơn trong xử lý công việc. Hồ sơ cũng được giải quyết đúng trình tự, thời gian quy định, giúp người dân có thể kiểm tra, giám sát công việc của công chức thi hành công vụ...

Tuy nhiên, hiện nay do nhiều cơ quan hành chính, nhất là cấp xã, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu công việc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

Hầu hết các cơ quan không bố trí được kinh phí dành cho hoạt động áp dụng ISO, nên không bảo đảm duy trì, cải tiến hệ thống theo quy định.

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại