Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Công tác cải cách thủ tục hành chính: Nhiều tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra

27/12/2017 | 14:37

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều văn bản, thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị nhưng đến nay việc triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế và yếu kém.

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại