Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính

14/11/2019 | 09:16

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT, thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại