Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

09/07/2020 | 15:06

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp trong thực hiện.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại