Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong

31/03/2021 | 09:25

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND và Kế hoạch số 386/KH-UBND để triển khai trong thời gian qua.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại