Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Tập trung hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

19/06/2019 | 09:42 G6T+7

Trong thời gian qua, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại