Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hướng tới mục tiêu bình đẳng giới thực chất, bền vững hơn

Cập nhật: 18/08/2020 | 09:06

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Những năm qua, với hệ thống chính sách đồng bộ, phụ nữ và trẻ em gái đã và đang được hỗ trợ, tạo điều kiện để khẳng định vai trò, vị trí của bản thân trong xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn, cơ hội đan xen, việc thúc đẩy bình đẳng giới đòi hỏi cần tiếp tục có thêm nhiều giải pháp phù hợp.

Nhận diện những khó khăn

Theo đánh giá, sau 13 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, nhận thức về giới và vấn đề bình đẳng giới của người dân đã từng bước được nâng lên. Sự quan tâm chia sẻ và cách ứng xử của nam giới đối với phụ nữ và trẻ em gái trong mỗi gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực. Cơ hội để phụ nữ và trẻ em gái phát triển đang rộng mở. Phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Tuy nhiên, hiện nay, trong phụ nữ cũng như nam giới vẫn có những nhóm đang phải chịu những thiệt thòi mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử, tạo áp lực cho cả hai giới. Bên cạnh đó, bối cảnh trong nước và quốc tế hiện đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, vừa tạo cơ hội nhưng đồng thời cũng cho thấy những thách thức mới cần được giải quyết như tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, bạo lực, buôn bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái…

Ngoài ra, trong xã hội hiện nay, bình đẳng giới không chỉ nói về sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, mà cả người đồng tính, song tính, chuyển giới đều cần được hưởng những điều kiện như nhau. Đối với những người đồng tính, song tính, chuyển giới, bình đẳng giới cho phép họ được công khai và sống thực với giới tính của mình mà không hề bị phân biệt, kỳ thị, được bình đẳng trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình…

Những vấn đề này đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện và quyết liệt hơn trong giai đoạn tới để đạt được mục tiêu bình đẳng giới một cách thực chất hơn, bền vững hơn, đồng thời giải quyết các vấn đề giới đang tồn tại cũng như đang nảy sinh trong giai đoạn tới.

Thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc

Đây là vấn đề đã và đang được đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Thực tế cho thấy, để thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất, hiệu quả, các cấp, ngành chức năng và mỗi người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em gái cần tiếp tục thay đổi cả nhận thức và hành động.

Để làm được điều đó, công tác truyền thông phải tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung và hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, từng nhóm đối tượng, qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các tầng lớp người dân về vấn đề bình đẳng giới.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, xác định BĐG tại nơi làm việc là một trong những giải pháp quan trọng, là tiền đề nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh nghiên cứu, xây dựng các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ thông qua các mô hình, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc.

Cùng với đó, việc giám sát các kế hoạch cũng như thực thi pháp luật về giới sẽ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả và phải đo được từ thực tế. Trong đó, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và mỗi người dân tích cực xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực và buôn bán người. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các sở, ngành, địa phương tổ chức các buổi gặp mặt, trao đổi nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân.

Trên cơ sở đó, các cấp hội tập hợp những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em để từng bước giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bản thân phụ nữ cần nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng thời tạo dựng, bồi đắp lối sống, ứng xử văn minh.

Bài, ảnh: Vũ Trang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại