Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

17/06/2020 | 10:04

Với việc triển khai nhiều hoạt động, mô hình phù hợp, hiệu quả, thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã từng bước được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách bình đẳng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại