Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo

Cập nhật: 18/07/2017 | 08:37

Ngày 14/7, Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Đắk Nông và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Theo đó, kế hoạch phối hợp sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình biển, đảo, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; tổ chức lễ ký kết vào ngày 20/7.

Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị thông tin tuyên truyền biển đảo và Lễ ký kết. Các huyện ủy, thị ủy lãnh đạo UBND cùng cấp chỉ đạo tuyên truyền về biển đảo và các hoạt động trên các cơ quan báo chí địa phương...

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc.

Hoài An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại