Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phát triển đoàn viên gắn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Cập nhật: 29/12/2018 | 10:23

Phát triển đoàn viên và tổ chức đoàn rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp đoàn triển khai thực hiện nhằm từng bước nâng cao vai trò, vị thế của mình.

Năm 2018, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn cũng như phát triển đoàn viên

Hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở

Ngay sau khi tỉnh Đắk Nông được thành lập, với chủ trương “Hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở”, các cấp đoàn đã đề ra các giải pháp thiết thực nhằm củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đoàn. Tỉnh đoàn đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21 “Về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng chi đoàn, chi hội thôn, buôn, bon, tổ dân phố vững mạnh”. Từ đó, công tác xây dựng tổ chức đoàn, nâng cao chất lượng đoàn cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hàng năm, các cấp đoàn đều phân công các cơ sở đoàn vững mạnh kết nghĩa, đỡ đầu các cơ sở đoàn trung bình và yếu, cũng như xây dựng và nhân rộng các mô hình chi đoàn, đoàn cơ sở văn hóa với phương châm “Tỉnh đoàn nắm xã đoàn, huyện đoàn nắm chi đoàn, xã đoàn nắm đoàn viên, thanh niên”. Nhờ đó, đến nay, 100% thôn, buôn, bon, tổ dân phố đều thành lập được chi đoàn. Tỷ lệ chi đoàn trên địa bàn dân cư có quy mô từ 10 đoàn viên trở lên và chất lượng cơ sở đoàn được nâng cao.    

Xác định chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi, các cấp đoàn đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở. Các chi đoàn duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo tháng, quý, với nội dung có nhiều đổi mới.

Hiện nay, nhiều cấp đoàn đang tích cực triển khai các mô hình, giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh như: Quy chế chấm điểm thi đua giữa các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Công an tỉnh; Vinh danh đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an Đắk Nông tiên tiến, xuất sắc; Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp của Đoàn xã Tâm Thắng (Cư Jút); đoàn viên giúp đỡ nhau làm kinh tế của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh; Câu lạc bộ Đổi công gây quỹ của Chi đoàn thôn 2, xã Đắk Búk So (Tuy Đức)...

Tỉnh đoàn tuyên dương 26 gương mặt cán bộ đoàn cơ sở là những người năng nổ, nhiệt tình, có nhiều cống hiến trong tập hợp ĐVTN, nâng cao chất lượng, hoạt động, phong trào đoàn địa phương

“Giữ chân”, thu hút ĐVTN tham gia sinh hoạt

Bên cạnh đó, để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, công tác đoàn kết, tập hợp ĐVTN là nhiệm vụ quan trọng. Với phương châm "ở đâu có ĐVTN, ở đó có tổ chức đoàn, hội", các cấp đoàn, hội đã có nhiều hình thức để thu hút, tập hợp ĐVTN tích cực tham gia các phong trào, hoạt động. Để khắc phục tình trạng thiếu kinh phí tổ chức sân chơi cho ĐVTN, nhiều tổ chức đoàn, hội cơ sở đã vận động xây dựng nhiều nguồn quỹ bằng các hình thức như đảm nhận các công trình vệ sinh cơ quan, đơn vị hoặc làm thuê cho các gia đình, thu gom phế liệu để bán…

 

Bằng việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm “giữ chân”, thu hút ĐVTN gắn bó với tổ chức đoàn, đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 33.705 đoàn viên (tăng 18.531 đoàn viên so với năm 2004). Thực tế đã chứng minh, với sức trẻ, nhiệt huyết, ĐVTN trong tỉnh luôn thể hiện là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào, hoạt động do địa phương, tổ chức Đoàn, Hội phát động, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

 

Những năm gần đây, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã chủ trương đưa các hoạt động hướng về cơ sở nhằm đẩy mạnh phong trào tại địa phương, tạo điều kiện phát triển kỹ năng cho ĐVTN. Hàng năm, vào các dịp lễ tết, Tỉnh đoàn đều ưu tiên tổ chức các hoạt động thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa. Bởi ở khu vực khó khăn, kinh phí ít, để vận động được nguồn lực tại chỗ hỗ trợ là việc không hề dễ dàng. Nếu không có sự quan tâm của Đoàn cấp trên thì sẽ dẫn đến tâm lý nản lòng đối với cán bộ đoàn.

Không những vậy, hiện nay, một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn chủ yếu là làm nông nghiệp, nhất là thanh niên ở vùng sâu, không có việc làm, kinh tế khó khăn, không gắn bó với các sinh hoạt đoàn. Do đó, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp là cách để “giữ chân” ĐVTN hữu hiệu nhất. Vì vậy, các cấp đoàn, hội đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, định hướng việc làm, hỗ trợ vốn vay cho ĐVTN.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại