Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Sản lượng quặng khai thác đạt hơn 2,5 triệu tấn

Cập nhật: 20/07/2021 | 08:49

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Từ đầu năm đến nay, sản lượng quặng khai thác toàn Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã thực hiện được hơn 2,5 triệu tấn, đạt 62,4% kế hoạch năm và đạt 84,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, cung độ vận chuyển đất phủ thực hiện được 0,36 km, đạt 66,7% kế hoạch năm; cung độ vận chuyển quặng nguyên khai thực hiện được 2,77 km, đạt 107,4% kế hoạch năm.

Sản lượng quặng khai thác đạt 62,4% so với kế hoạch

Về chất lượng quặng cơ bản vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, hàm lượng AL2O3 đạt 42,06%, vượt 0,7% kế hoạch; hàm lượng SiO2 đạt 6,63%, vượt 21,6% so với kế hoạch. Các hệ số tổn thất và làm nghèo đều thấp hơn so với kế hoạch năm.

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại