Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

6 tháng đầu năm, sản xuất được hơn 365.500 tấn alumin quy đổi

Cập nhật: 20/07/2021 | 08:50

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã sản xuất được hơn 365.500 tấn alumin quy đổi, đạt 56,24% kế hoạch năm và đạt 103% so với cùng kỳ.

Công nhân Phân xưởng Nguyên liệu-Hoà tách kiểm tra chất lượng sản phẩm Hydrat

Trong đó, sản lượng alumin nung thực hiện được 337.000 tấn, đạt 54,58% kế hoạch năm. Tổng sản phẩm tiêu thụ trong 6 tháng đạt 305.700 tấn, đạt 45,7% kế hoạch năm và 81% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng hydrat đạt 23.300 tấn và alumin đạt 282.300 tấn.

Doanh thu khoáng sản của Công ty thực hiện được 1.196 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước của đơn vị là 181 tỷ đồng.

Bảo Anh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại